Frankfurt International Trophy

Gold medal: Čierny ríbezlák 

Great American Wine Competition, Rochester

Silver medals: Sv. Urban, Čierny ríbezlák, Červený ríbezlák, Starodevínsky ríbezlák, all v. 2019

Bronze medal: Tradičný ríbezlák v. 2019 

Lyon International Competition

Gold medal: Starodevínsky ríbezlák, Čierny ríbezlák, Tradičný ríbezlák 

Texas International Wine Competition, Austin

Gold medal: Čierny barrique v. 2017

Silver medal: Starodevínsky ríbezlák v. 2017